Kardiologie

Kardio LPV ambulance s.r.o.

Ambulantní léčba pacientů s kardiovasku­lárními chorobami je hlavní náplní naší činnosti.

Provádíme neinvazivní diagnostiku kardiovaskulárních chorob, pravidelné sledování a léčbu pacientů s těmito chorobami, přípravu pacientů před invazivními zákroky a operací v nemocnici, další sledování a kontroly pacientů po prodělané srdeční operaci či jiné kardiologické intervenci v nemocnici.

Při této činnosti úzce spolupracujeme s kardiologickým a kardiochirurgickým oddělením Kardiocentra nemocnice České Budějovice a.s. Kontakty máme i na další Kardiocentra v naší republice. Další náplní naší činnosti je prevence. Jedná se o odhalování tzv. rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob a eliminování či potlačení těch rizikových faktorů, které jsou naším chováním nebo případnou léčbou ovlivnitelné. Příznivým ovlivněním těchto rizikových faktorů můžeme zamezit či oddálit rozvoj onemocnění – tzv. primární prevence, nebo alespoň zastavit či zpomalit vývoj již probíhajícího onemocnění – tzv. sekundární prevence.

Kontakt

MUDr. Pavel Jelínek

MUDr. Jaroslav Kareš

Tel.: +420 386 359 688

Email: paveljeli@seznam.cz

www.kardiolpv.cz

Ordinační hodiny

Pondělí07:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Úterý07:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa07:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek07:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek07:00 – 13:00