Lékařský dům

Ordinace

Diabetologie
Fyzioterapie
Kardiologie
Kožní
Ortopedie
Praktické lékařství
Rehabilitace
Zubní
Cévní, angiologie
Dentální hygiena
V tuto chvíli již máme v objektu zastoupena tato oddělení a odborná pracoviště.
Pro návštěvníky Lékařského domu je bezesporu důležité, aby nabídka byla co nejširší a v případě potřeby
různých odborníků tak mohli vyřešit své problémy na jednom místě. I pro Vás, lékaře a odborníky, je velkým
přínosem, pokud Vás pacienti mohou navštívit na jednom místě.


Specializovaná pracoviště

Biochemická laboratoř
Biochemická laboratoř
Odběrová místnost
Nutriční poradna
Obezitologické pracoviště s tělocvičnou
Ultrazvuk

Služby a obchody

Bistro a kavárna
Lékárna
Zdravá výživa
Running sushi
Kosmetika
Reflecta Development 2017 / Design David Plouhar